Ενεργειακή επιθεώριση

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι Μηχανικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο. Για να εκδώσουν το ενεργειακό Πιστοποιητικό σας θα γίνει οπωσδήποτε μια επί τόπου αυτοψία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρέπει να γνωρίζετε πως το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου ανεξαρτήτως m², σύμφωνα με την απόφαση Αρ. πρωτ.: οικ. 2279/22.12.2010 και από τις 1 Ιανουαρίου 2016

Επίσης είναι υποχρεωτικό να εκδώσετε ενεργειακό πιστοποιητικό σε περίπτωση που ενταχθείτε στο Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την έκταση του κτηρίου. Πιο αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω τόσο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να βγάλετε Π.Ε.Α (Διαδικασία Ενεργειακό Πιστοποιητικό), όσο και για τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν (Δικαιολογητικά Ενεργειακο Πιστοποιητικό).

Δικαιολογητικά για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Αν σκοπεύετε να εκδώσετε ενεργειακό πιστοποιητικό σύντομα, τότε εκτός των άλλων καλό είναι να γνωρίζετε τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε (σε αντίγραφα), ώστε να είστε προετοιμασμένοι. Όπως θα δείτε και παρακάτω τα κτήρια χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον αν έχουν οικοδομική άδεια πριν ή μετά το 1983.

Δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση

• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)

• Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών

• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

• Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (προαιρετικό)

• Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

• Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Αν χρειάζεστε Ενεργειακο Πιστοποιητικο για οποιαδήποτε χρήση (για να ενοικιάσετε ένα κτήριο, να το πουλήσετε ή και να επιδοτηθείτε για την ενεργειακή αναβάθμισή του μέσω του προγράμματος εξοικονόμηση κατ οίκον), τότε καλό είναι να γνωρίζετε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε Ενεργειακο Πιστοποιητικο.

Στάδια έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών

1. Συμφωνείτε με κάποιον ενεργειακό και του αναθέτετε να εκδώσει το Ενεργειακο Πιστοποιητικο σας.

2. Επικοινωνείτε (ο ιδιοκτήτης του ακινήτου) με τον συγκεκριμένο ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να τον ενημερώσετε για τις λεπτομέρειες/ιδιαιτερότητες του σπιτιού σας και να σας ενημερώσει με ακρίβεια για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε, ώστε να εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο σας.

3. Συγκεντρώνετε όλα τα δικαιολογητικά που σας ανέφερε ο ενεργειακός και είναι απαραίτητα για να εκδώσει το Ενεργειακο Πιστοποιητικο σας. Όσο έγγραφα δεν έχετε μπορείτε να τα ζητήσετε από τον μηχανικό/κατασκευαστή σας ή από την πολεοδομία.

4. Αφότου καταθέσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ενεργειακός θα προχωρήσει στην αυτοψία του ακινήτου σας, που είναι απαραίτητη για να εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο.

5. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας για το Ενεργειακο Πιστοποιητικο, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει καταρχάς να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους. Εκείνη την ώρα συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μετρήσεις, που θα του χρειαστούν στο επόμενο στάδιο.

6. Ακολουθεί η επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων που συνέλεξε ο επιθεωρητής κατά την αυτοψία, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Είναι ένα αρκετά σημαντικό στάδιο, ώστε να μπορέσει εκδώσει το Ενεργειακο Πιστοποιητικο.

7. Πλέον ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο ενεργειακός επιθεωρητής εκδίδει το Ενεργειακο Πιστοποιητικο σας. Επικοινωνείτε μαζί του για την παράδοσή του, καθώς κάποιοι σας το παραδίδουν και στον χώρο σας.

Menu