Η εταιρεία

Πτυχιούχοι Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου

Μεγάλο δίκτυο συνεργατών

Έδρα στην Θεσσαλονίκη

Η PDenergyGroup  αποτελεί μία καινούρια επιχείρηση με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της. Η επιχείρηση λειτουργεί με δύο Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ Α.Π.Θ. και με ένα δίκτυο συνεργατών (τεχνικούς, επιστημονικούς συνεργάτες, μηχανικούς άλλων κατηγοριών κ.τ.λ.) ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίζει πάντα την καλύτερη λύση για εσάς. Η επιχείρηση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, στον καλύτερο δυνατό χρόνο και ασφαλώς με το μικρότερο κόστος.
Αναλαμβάνονται Η/Μ μελέτες – Ενεργειακές επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου (Σχέδια ΔΕΗ) όλων των κατηγοριών χωρίς όρια ισχύος βάση προτύπου ΕΛΟΤ HD384, μελέτες και επίβλεψη φυσικού αερίου.Κάτοχοι μελετητικών και εργοληπτικών  πτυχίων δημοσίων έργων.
Η PDenergyGroup   είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) , στον  σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών, και άλλων συστημάτων Α.Π.Ε  εκπροσωπώντας  εταιρίες  παγκόσμιου βεληνεκούς .
Menu