Μελέτες & Επιβλέψεις Η/Μ

Μελέτες Η/Μ & Ενεργειακές Μελέτες - Διαχείριση Η/Μ Έργων.

H αρχή είναι το ήμισυ του παντός ..
Έτσι και η μελέτη του κάθε έργου. Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης Η/Μ μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και εφαρμογής.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και τη μελέτη των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα (DIN EN BS).

Αλλά και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα της Η/Μ εγκατάστασης. Κατά την εκπόνηση των μελετών γίνονται όλες οι απαραίτητες προβλέψεις, σε συνεργασία πάντα με τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό μηχανικό του έργου, ώστε να ενσωματωθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο κτήριο, αισθητικά και κυρίως λειτουργικά.

Με λύσεις σύγχρονες και ποιοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Σε όλα τα στάδια της μελέτης ενημερώνεστε λεπτομερώς ώστε να αποφασίσουμε από κοινού την πλέον κατάλληλη τεχνική λύση που θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες.

Η μελέτες που αναλαμβάνουμε περιέχουν τμήμα ή ένα σύνολο από τις κάτωθι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

• Ενεργειακές μελέτες (κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ με χρήση κατάλληλου λογισμικού).

• Ηλεκτρικά ρεύματα (Ισχυρά: φωτισμός – κίνηση – ηλεκτρικοί πίνακες – ηλεκτρικά πεδία, Ασθενή: voice – data – πυρανίχνευση – CCTV – wifi – internet – Συναγερμοί – access control – computer room).

• Υποσταθμοί Μέσης Τάσης.

• Υδραυλικά – Αποχέτευση – Όμβρια – Αντλητικά Συγκροτήματα.

• Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units)).

• Εξαερισμός απλός ή με ανάκτηση θερμότητας.

• Θέρμανση (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδια, fancoils, ηλιακή, γεωθερμία).

• Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Ενεργητική-Παθητική Πυροπροστασία).

• Φυσικό αέριο (οικιακό, επαγγελματικό).

• Ηλιοθερμικά.

• Φωτοβολταικά αυτόνομα, για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό, πάρκα.

Ύδρευση - Αποχέτευση

Η εταιρεία μας με τα συνεργαζόμενα συνεργεία υδραυλικών της τα οποία πληρούν όλες τις νόμιμες προυποθέσεις και κατόπιν αυτοψίας και μελέτης εφαρμογής αναλαμβάνει εργολαβικά την ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση και πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα.

Με πληθώρα επιλογών από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων, εξειδικευμένα συνεργεία, μπορεί να παραδώσει έργα που αντέχουν στο χρόνο. Με τα σχέδια της οικοδομής σας θα σας έχουμε μία πρώτη εκτίμηση του κόστους του έργου σας με το κλειδί στο χέρι και θα διαπιστώσετε πόσο ανταγωνιστικές είναι και οι τιμές μας.

Ηλεκτρολογικά

Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, η ποιότητα της κατασκευής, η ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη, η πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών και το ελεγχόμενο κόστος κατασκευής, είναι τα βασικά συστατικά μιας μελέτης.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού ή της επιχείρησής σας τόσο για την λειτουργία όσο και για την ασφάλειά της.

Σωστά επώνυμα υλικά (πίνακες, ασφάλειες, καλώδια, κουτιά, κλπ) και ένας καλός, πιστοποιημένος επαγγελματίας εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις, μελέτες και εφαρμογές απόλυτα συμβατές με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες είναι ο συνδυασμός, που θα δώσει ένα σωστό, ασφαλές, λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα με σύγχρονη αντίληψη. Μια επιτυχημένη επένδυση δηλαδή των χρημάτων του ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή της οικοδομής.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνίες, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους εφαρμόζοντας όλους τους κανονισμούς των ΕΗΕ και του ΕΛΟΤ HD 384. Παρέχουμε επίσης ολοκληρωμένες λύσεις ‘’με το κλειδί στο χέρι’’ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κτηρίων και είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε παντός τύπου ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

  • Εσωτερικές – Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παντός τύπου.
  • Καλωδίωσεις για voice/data ,Τv και ήχος.
  • Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας – πυρανίχνευσης.
  • Εγκαταστάσεις, αντικαταστάσεις ηλεκτρολογικών πινάκων.
  • Εγκαταστάσεις ασφάλειας και επιτήρησης χώρων (CCTV, Αccess control, κλπ).
  • Εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ΒΕΜS.
  • Εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικού φωτισμού.

Θεμελιακή Γείωση

Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας. Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.

Η εγκατάσταση γείωσης είναι πολύ σημαντική για κατά την κατασκευή ενός κτιρίου και υπάρχουν πολλά υλικά και διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει.

Σημαντικός, επίσης, είναι ο συντονισμός και η ταχύτητα διεκπεραίωσης, καθώς, η γείωση γίνεται συνήθως παράλληλα με τη θεμελίωση και είναι απαραίτητη η συνεργασία των ηλεκτρολόγων με τα συνεργεία για τα μπετά, ώστε να αποφευχθούν κοστοβόρες καθυστερήσεις ή λάθη.

Διαθέτουμε την απαραίτητη οργάνωση και συνεργείο εξειδικευμένων τεχνιτών, ώστε να μπορεί να δρα άμεσα και γρήγορα σε συνδυασμό με υπόλοιπες παράλληλες εργασίες της οικοδομής. Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Μηχανολόγος Μηχανικός της εταιρίας μας θα εκπονήσει σχετική μελέτη, την οποία θα εφαρμόσουν στη συνέχεια οι τεχνίτες μας ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα και τηρώντας όλους τους κανόνες που καθορίζονται από αυτά, για να σας παραδώσουμε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση γείωσης, που θα προστατεύει την κατοικία σας.

Πλεονεκτήματα :

• Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης.

• Σταθερή τιμή αντίστασης χειμώνα – καλοκαίρι.

• Μηχανική προστασία – Αντοχή σε Διάβρωση.

• Εξάλειψη βηματικών τάσεων.

• Ισοδυναμικές συνδέσεις.

◦ Ευελιξία για μελλοντική εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος).

◦ Χαμηλό κόστος.

Εγκατάσταση :

Η θεμελιακή γείωση εγκαθίσταται συνήθως κατά τη φάση τοποθέτησης του οπλισμού των θεμελίων και φυσικά πριν τη σκυροδέτηση, όπου η ταινία θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30×3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση περιμετρικά της θεμελιώσεως αλλά και σε εγκάρσιες και διαμήκης πεδιλοδοκούς στο κέντρο του κτιρίου συνδεδεμένη ανά 2m με τον οπλισμό (πεδιλοδοκών, τοιχείων).

Στη περίπτωση όπου οι διαστάσεις του κτιρίου είναι μεγάλες εγκαθιστούμε χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια ή τοιχία που υπάρχουν σε εγκάρσιους ή σε διαμήκης άξονες, έτσι ώστε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό της κάτοψης της θεμελίωσης να μην απέχει περισσότερο από 10μ. από τον γειωτή. Όταν η χαλύβδινη ταινία διακόπτεται, συνεχίζουμε την επιμήκυνση της με την παρεμβολή ειδικού συνδέσμου.

Στη περίπτωση όπου το κτίριο έχει αρμούς συστολο-διαστολής, διακόπτουμε την ταινία κατά τη διέλευσή της κάθετα από τον αρμό και συνεχίζουμε την όδευσή της με την παρεμβολή ζεύγους ειδικών συνδέσμων.

Για την εγκατάσταση αναμονών εντός του κτιρίου τοποθετούμε χαλύβδινο αγωγό, διαστάσεων 10mm τον οποίο συνδέουμε με την χαλύβδινη ταινία με ειδικούς σύνδέσμους και οδηγούμε στις γωνίες του κτιρίου μέσα στις μπετοκολώνες.

Για την αποφυγή της διάβρωσής του, οι ηλεκτρολόγοι μας τον τυλίγουν με αντιδιαβρωτική ταινία, περίπου 35cm πριν την έξοδό του από το σκυρόδεμα (εντός αυτού) και περίπου 35cm μετά την έξοδό του (στον αέρα). Οι τεχνικοί μας αφήνουν αναμονές εντός του κτιρίου (στο λεβητοστάσιο και στο shaft του ασανσέρ) και εκτός του κτιρίου για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με τη ΔΕΗ και την περίπτωση επέκτασης του συστήματος γείωσης.

Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.

Αντικεραυνική Προστασία :

Υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως οι κεραυνοί μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση και τον εξοπλισμό του κτιρίου.

Η διαφορά δυναμικού που προκαλεί τον κεραυνό οφείλεται στα (συνήθως) αρνητικά φορτισμένα ιόντα στα σύννεφα και στα θετικά φορτισμένα ιόντα της ξηράς ή της θάλασσας.

Έτσι, δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο και όταν η ένταση του φτάσει σε μεγάλη τιμή, ξεσπά ο κεραυνός με διάτρηση του αέρα και δημιουρία σπινθήρα. Δημιουργεί έντονο ιονισμό των αερίων του αέρα, τα οποία εκπέμπουν φως κατά τη διάρκεια της εκκένωσης (το φαινόμενο της αστραπής).

Η υπερβολική θέρμανση του αέρα και η εκτόνωση του δημιουργεί τον δυνατό κρότο που ονομάζουμε βροντή. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα πλήγμα από κεραυνό αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε την εγκατάσταση, καθώς γνωρίζουμε την συμπεριφορά του φαινομένου και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο πλήγμα.

Όταν μιλάμε για κεραυνό μιλάμε στην ουσία για ρεύμα με διαφορά δυναμικού πολλά εκατομμύρια Volt και ένταση ρεύματος δεκάδες χιλιάδες Αμπέρ!

Το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι ελάχιστο σε σχέση με τις καταστροφικές συνέπειες, που μπορεί να επιφέρει ένα χτύπημα από κεραυνό τόσο στον εξοπλισμό όσο και στη ζωή των ανθρώπων εντός του κτιρίου, που κατασκευάζετε. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία καθορίζουν αν η κατασκευή σας χρειάζεται αντικεραυνική προστασία η όχι.

Η εταιρία μας θα κάνει την εκτίμηση αυτή και σε περίπτωση που η κατασκευή σας απαιτεί προστασία θα προτείνουμε την καλύτερη λύση. Οι τεχνικοί μας χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα υλικά θα εγκαταστήσουν την αντικεραυνική προστασία. Με την εγκατάσταση αλεξικέραυνων ή κλωβών Faraday ως μέσα αντικεραυνικής προστασίας και την ενσωμάτωση τους στην θεμελιακή γείωση, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας.

Εγκατάσταση :

Για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με αλεξικέραυνο, τοποθετείται αγωγός μέσα στις κολόνες πριν την σκυροδέτηση με κατάληξη την ταράτσα του κτιρίου.

Περιμετρικά της ταράτσας, πάνω σε στηρίγματα, τοποθετείται αγωγός αλουμινίου ή χαλκού σε σημεία καμινάδων, ηλιακών θερμοσίφωνων κ.α. Στη συνέχεια τοποθετούνται ακίδες και έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή του αλεξικέραυνου.

Ουσιαστικά το αλεξικέραυνο αποτελεί ένα είδος μεταλλικού αγωγού, χάρις στον οποίο το ηλεκτρικό ρεύμα από τον κεραυνό μεταφέρεται στο έδαφος χωρίς να προκαλλείται κεραυνοπληξία.

Τα αλεξικέραυνα αποτελούνται συνήθως από μεταλλικές ράβδους, οι οποίες συνδέονται με αγωγό χαλκού με όσο το δυνατόν καλύτερη γείωση. Ο χώρος που προστατεύει το αλεξικέραυνο είναι κωνικού σχήματος.

Το ύψος του κώνου, καθώς και η ακτίνα δράσης του, είναι ανάλογα με την απόσταση μεταξύ της κορυφής του αλεξικέραυνου και του εδάφους. Οι τύποι αλεξικέραυνων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα, μπορεί να είναι τύπου ακίδας (πχ. το απλό Franklin) ή τύπου ιονισμού.

Για κτίρια με μεγάλη επιφάνεια προτιμάται το αλεξικέραυνο τύπου κλωβού Faraday (με πλέγμα αγωγών στην οροφή).

Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση

Αναλαμβάνουμε την εκπονήση της μελέτης πυρασφάλειας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων και επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βιοτεχνίες, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, λεβητοστάσια, εγκαταστάσεων υγραερίου κ.α), στην έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας, στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ειδών πυροπροστασίας, των σχεδίων και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κατατεθεί και να εγκριθεί η μελέτη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, σταθμοί, sprinklers και συναφή εξαρτήματα όλων των τύπων, ανιχνευτές και ασφαλιστικές διατάξεις για το υγραέριο, καθώς και πυροσβεστικά συγκροτήματα.

Εξειδικευμένο προσωπικό θα εφαρμόσει την μελέτη προχωρώντας στην εγκατάσταση των σωληνώσεων του συστήματος πυρόσβεσης που θα καταλήγουν σε καταιονιτήρες (springlers), πυροσβεστικές φωλιές ή σε συνδυασμό και των δύο. Επίσης, θα εγκαταστήσει την απαραίτητη καλωδίωση και όλα τα υλικά που χρειάζονται (φωτισμό ασφαλείας, ανιχνευτές, πίνακες, μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, σειρήνες, κτλ) για να ολοκληρωθεί το σύστημα πυρανίχνευσης (συμβατικό ή διευθυνσιοδοτούμενο).

Μετά την τοποθέτηση θα γίνουν οι οι απαραίτητες ρυθμίσεις και όλες οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. Επίσης θα φροντίσουμε για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος έαν απαιτείται.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι άριστης ποιότητας και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43 & ΚΥΑ 17230/671 και τη συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης.

Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, όπως:

• Πυροσβεστήρες φορητούς, οροφής και τροχήλατους, κατά EN3 και ΕΝ1866.

• Πυροσβεστικές φωλιές, σταθμούς εργαλείων, πυροσβεστικές μάνικες κατά DIN14811 και prEN1924-1 ρακόρ (storz), αυλούς.

• Φωτιστικά ασφαλείας.

• Συστήματα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειρείων κατηγορίας F, τύπου WET CHEMICAL KERR F-CLASS, σύμφωνα με NFPA.

• Συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων, συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα, κατά ΕΝ54.

• Πυροσβεστικά αντλητικά συγκροτήματα και φορητές αντλίες πυρόσβεσης.

• Μόνιμα υδροδοτικά δίκτυα πυρόσβεσης.

Αντλητικά – Πιεστικά Συστήματα

Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με συνεργάτες της τα κορυφαία εργοστάσια σε Αντλίες και Πιεστικά στον κόσμο, όπως GRUNDFOS, WILO, LOWARA, KSB, DAB, σε εγκαταστάσεις συστημάτων άντλησης, άρδευσης και ύδρευσης, μελέτη και υλοποίηση αποχετευτικών συστημάτων, αντλίες λυμάτων- ακάθαρτων-ομβρίων-αποστράγγισης διανομής, παροχής, ανύψωσης πίεσης. Άντληση γεωτρήσεων.

Φυγοκεντρικές αντλίες Μονοβάθμιες – Πολυβάθμιες, Πολυκυβικές. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη για την ορθή επιλογή του αντλητικού συγκροτήματος την διαστασιολόγηση του υδραυλικού δικτύου, τον σχεδιασμό του συστήματος αυτοματισμού, την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται και την εγκατάσταση του συστήματος με εξειδικευμένα συνεργεία.

Τα πιεστικά συστήματα χρησιμοποιούνται κατά κανόνα όπου υπάρχει ανάγκη για αύξηση της πίεσης και της παροχής του νερού χρήσης.

Η βασική λειτουργία των πιεστικών συστημάτων γίνεται με έλεγχο της πίεσης στο υδροδοτικό δίκτυο μέσω ανάλογου πιεζοστατικού διακόπτου (απλά συστήματα ) ή μέσω πιεζοστατικού αισθητηρίου (συστήματα με INVERTER ) ο οποίος δίνει και την εντολή για την εκκίνηση ή στάση της λειτουργίας του συστήματος.

Τα πιεστικά συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε μελέτη και εφαρμογή καλύπτοντας κάθε ιδιαιτερότητα.

Εγκατάσταση γεννήτριας Η/Ζ & UPS

Οι γεννήτριες ή αλλιώς τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη είναι μια εναλλακτική μέθοδος για την ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης, οικιακής ή βιομηχανικής ,για μεγάλο χρονικό διάστημα και δίνουν λύση σε προβλήματα διακοπών της μόνιμης ηλεκτρικής τροφοδότησης ή μη ύπαρξης παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

Το UPS είναι μια συσκευή που παρέχει αδιάλειπτη ηλεκτρική ενέργεια μέσω δύο εναλλακτικών πηγών, της βασικής παροχής ρεύματος και της συστοιχίας μπαταριών που διαθέτει.

Βασικός σκοπός είναι η συνεχή παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την τροφοδότηση από μια γεννήτρια ή μέχρι να γίνει ασφαλής τερματισμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό. Το κόστος τους έχει μειωθεί εξαιρετικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται και για οικιακή χρήση σε εξοχικές κατοικίες για παράδειγμα.

Οι γεννήτριες μπορούν να αποτελούνται απο ηλεκτρονικό κινητήρα πετρελαίου που είναι ιδανικός για μικρούς και εσωτερικούς χώρους ή απο μεγάλες γεννήτριες βιομηχανικού βεληνεκούς. Αν έχετε φούρνο, ζαχαροπλαστείο, ξενοδοχείο, διαγνωστικό κέντρο, κ.α θα πρέπει απαραίτητα να έχετε κάποιο σύστημα εναλλακτικής ενεργειακής απόδοσης.

Για εσάς η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη. Με την πλούσια εμπειρία μας σε γεννήτριες μπορούμε να εγκαταστήσουμε εύκολα και γρήγορα μικρές και οικιακές γεννήτριες αλλά και βιομηχανικά Η/Ζ.

Δομημένη Καλωδίωση

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο.

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι “ανοιχτής” αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση. Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής.

Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη.

Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

• Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση.

• Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης.

• Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας.

• Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού.

• Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ).

• Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο).

• Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση).

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σ ένα νέο κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής.

Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.

Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας οικοδομής το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό.

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Ο τομέας Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης–Service ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης–service για Η/Μ εγκαταστάσεις (κτήρια γραφείων, καταστήματα, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, αθλητικών εγκαταστάσεων, δημόσια κτήρια, εμπορικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία κ.λ.π, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων).

Διαθέτουμε μια πλήρως οργανωμένη ομάδα συνεργείων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλεκτρονικοί, τεχνικοί καυσίμων αερίων, καυστηρατζήδες κ.λ.π) καθώς και πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση:

• Εγκαταστάσεων κλιματισμού (συντήρηση κεντρικών και ημικεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων).

• Εγκαταστάσεων θέρμανσης (συντήρηση λεβήτων, καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου, στερεών καυσίμων, pellet κ.λ.π).

• Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ( συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού, υποσταθμών μέσης τάσης).

• Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αντλιοστασίων, αντλίων, πιεστικών κ.λ.π).

• Εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και συστημάτων ασφαλείας.

• Εγκαταστάσεων υγραερίου.

• Εγκαταστάσεων ατμού και ατμολεβήτων.

Menu