Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η εταιρεία μας, έχοντας στο ενεργητικό της πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους πελάτες είτε πρόκειται για οικιακά είτε για επαγγελματικά συστήματα, όλη την υποστήριξη που χρειάζονται για την αδειοδότηση και την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έργων μέσα από την αξιοπιστία και την γνώση που διαθέτει στην αγορά των Φ/Β Συστημάτων.

Η εταιρείας μας αποτελείται από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που εκπονούν τις μελέτες των φωτοβολταϊκών έργων από την αρχική μελέτη έως την τελική κατασκευαστική σχεδίαση και διαστασιολόγηση.

Επίσης χρησιμοποιώντας το Διεθνές πρόγραμμα PVSYST και λαμβάνοντας τα Μετεωρολογικά Δεδομένα της κάθε Περιοχής που κατασκευάζεται ένα Φ/Β Πάρκο από το πρόγραμμα PVGIS παίρνουμε τις ετήσιες αποδόσεις ενεργειακής παραγωγής. Οι ενεργειακές αυτές μελέτες αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση από τους επενδυτές της τραπεζικής χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.

Χώρος Εγκατάστασης

Σας συμβουλεύουμε ως προς την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου, ώστε να αποφευχθούν τα αδειοδοτικά κωλύματα και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση του έργου, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία (έλεγχος πρόσβασης, εγγύτητας δικτύου, πιθανών σκιάσεων κτλ.).

Οικονομοτεχνική Σκοπιμότητα

Πραγματοποιούμε την απαραίτητη έρευνα και σας προτείνουμε την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα του έργου. Διαθέτουμε εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της λειτουργίας μιας εγκατάστασης (simulation), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού. Έτσι, σας παρουσιάζουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη, προκειμένου να συναποφασίσουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσής σας.

Σύνταξη Φακέλων

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε τους απαιτούμενους φακέλους προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Η εγκατάσταση ενός Φ/Β Σταθμού είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία έχει ως βασικά προαπαιτούμενα την αδειοδότηση και έγκριση διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα της Ρ.Α.Ε., του ΛΑΓΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ κτλ. Περιλαμβάνει επίσης, τη σύνταξη και έγκριση ποικίλων μελετών όπως: Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Μελέτη Λειτουργίας του Σταθμού, Άδεια ή εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής, Λειτουργίας και Εγκατάστασης. Η PDenergyGroup έχει πολυετή πείρα στην αδειοδοτική διαδικασία Φ/Β Σταθμών όλων των μεγεθών και είναι σε θέση να σας υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σχεδιασμός & Χωροθέτηση

Σχεδιάζουμε και χωροθετούμε τη Φ/Β εγκατάσταση. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι απαραίτητο να μελετηθούν, να σχεδιαστούν και να χωροθετηθούν, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όλες οι κύριες αλλά και βοηθητικές διατάξεις που απαρτίζουν ένα Φ/Β Σταθμό (αντιστροφείς, συστήματα στήριξης, συνδεσμολογία των πάνελς, διατομές καλωδίων, σύστημα συναγερμού κτλ.). Επιπλέον, η εμπειρία που διαθέτουμε στην κατασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τη Φ/Β εγκατάσταση προάγοντας την ευκολία της κατασκευής (έλεγχος κατασκευασιμότητας). Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε τυχόν σχεδιαστικά λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μειωμένη απόδοση της επένδυσής σας ή στη δυσκολία της εκτέλεσής/συντήρησής της.

Net Metering

Για το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού net metering πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της κατοικίας ή της επιχείρησης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα. Το net metering αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα συμφέρον όταν η ετήσια κατανάλωση είναι μεγάλη, πάνω από 6.000kWh. Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων έχουμε όταν είναι υψηλός ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής του φωτοβολταϊκού με την κατανάλωση.

Σε μία μονοκατοικία με τριφασική παροχή και αντλία θερμότητας με ετήσια κατανάλωση 15.000 kWh ένα σύστημα net metering 10kWp θα κάνει απόσβεση της επένδυσης σε 8 χρόνια περίπου και για τα υπόλοιπα 17 χρόνια του συμβολαίου ο αυτοπαραγωγός θα απολαμβάνει μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος ως 70%.

Σε μία επιχείρηση με ετήσια κατανάλωση 60.000kWh ένα σύστημα net metering 40kWp θα κάνει απόσβεση της επένδυσης σε 6 χρόνια περίπου και για τα υπόλοιπα 19 χρόνια του συμβολαίου ο αυτοπαραγωγός θα πληρώνει ως 70% λιγότερα χρήματα για το ρεύμα

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα με μπαταρίες ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σύνδεση με τη ΔΕΗ.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί η κατοικία, η επιχείρηση, το φορτίο που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί είναι απομακρυσμένο από το δίκτυο και το κόστος διασύνδεσης είναι μεγάλο. Η επένδυση σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι η μόνη επιλογή και η απόσβεση είναι άμεση.

Μπορεί να μην υπάρχει άδεια για το ακίνητο. Και τότε η λύση για ηλεκτροδότηση είναι η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος.

Μπορεί να έχουμε μία ad-hoc εγκατάσταση όπου ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να δώσει λύση.

Menu